Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ) ΣΤΕΠ του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κατηγορία Μικρές επιχειρήσεις | Δημοσιεύτηκε 11-06-2014

 

Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και διάφορα δημοσιεύματα, μια πρώτη εταιρεία θα εγκαινιάσει εντός του μήνα τη νεοσυσταθείσα αγορά του Χρηματιστηρίου, ΕΝ.Α ΣΤ.ΕΠ., την αγορά που απευθύνεται σε start ups εταιρείες οι οποίες ωστόσο έχουν συγκεκριμένο και ευκρινές business plan.  SME_articles

Σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, νέα επιχειρηματικότητα και 4+1 μορφές χρηματοδοτήσης

Κατηγορία Οικονομική Κρίση | Δημοσιεύτηκε 26-08-2013

 

Η τραπεζική και οικονομική κρίση που δραματικά ξέσπασε το 2007 έφερε στο προσκήνιο τη μακροοικονομική απόκλιση των οικονομιών μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δημόσια οικονομικά επιδεινώνονται και η αξία του ενεργητικού των Τραπεζών άρχιζει σημαντικά να συρρηκνώνεται, ιδιαίτερα στις χώρες που πλήττονται σημαντικά. Σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, χρεωκόπησαν, αρκετές απώλεσαν σημαντικά μερίδια αγοράς και πάρα πολλές αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας και ρευστότητας.  ARTHRA_OIK_KRISI_article

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κατηγορία Οικονομική Κρίση | Δημοσιεύτηκε 11-04-2013

Κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι η αναγνώριση των κοινωνικών προβλημάτων και η επίτευξη κοινωνικής αλλαγής με τη χρήση επιχειρηματικών αρχών, διαδικασιών συγκεκριμένων ενεργειών και πράξεων. Θεωρείται συνήθως ως ένα υβρίδιο που συνδυάζει στοιχεία της εμπορικής επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών οργανώσεων.  ARTHRA_OIK_KRISI_article

Επενδυτικός Νόμος ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3908/1.2.2011

Κατηγορία Ανοιχτές Προκυρήξεις | Δημοσιεύτηκε 14-12-2012

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με την διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η τεχνολογική ανάπτυξη, η περιφερειακή συνοχή και η επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.  DSC_0746_small_portrait

Ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή στη σύγχρονη επιχείρηση

Κατηγορία Οικονομικά - Διοίκηση | Δημοσιεύτηκε 13-11-2012

Οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, έχουν αλλάξει δραματικά τις συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων  και κατά συνέπεια το ρόλο της σημερινής οικονομικής διοίκησης.  ECONOMY_MANAG_articles